Právě se nacházíte: Vzdělávání veřejné správy

Pravidla komunikace úředníka s klientem

Číslo akreditace: AK/PV-300/2008
Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání
(podle § 20 zákona)
Forma vzdělávání: prezenční
Celková doba vzdělávání: 10 hodin

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s informace­mi o průběhu komunikačního procesu, s komunikačními styly, s nejrůznějšími typy klientu na úřadech a se způsoby vyjednávání s těmito klienty.


Členění vzdělávacího programu na vzdělávací předměty a jejich charakteristika:

I. PRAVIDLA KOMUNIKACE ÚŘEDNÍKA S KLIENTEM

 • Motivy a faktory komunikace
 • Komunikační proces
 • Verbální a neverbální složka komunikace
 • Role klient - úředník
 • Vztah úředník - občan popř. kolega
 • Pravidla profesionálního rozhovoru

II. SLUŠNOST A POZITIVNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI

 • Flexibilita, formy a styly komunikace
 • Společenské chování v pracovním styku
 • Vyjednávání s klientem
 • Pozitivní přístup, vstřícnost
 • Chyby při jednání s klientem
 • Komunikace prostřednictvím telefonu, e-mailu
 • a její výhody a nevýhody

III.TYPY KLIENTŮ

 • Osobnostní typy klientu a komunikativní způsobilost
 • Manipulace a mimoslovní signály agrese Klienti a ..klienti" - Jak na ně? Předsudky vůči určitým typům klientu

 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů