Právě se nacházíte: Vzdělávání veřejné správy

Vedení týmů

Číslo akreditace: AK/PV-831/2012
Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání
(podle § 20 zákona)
Forma vzdělávání: prezenční
Celková doba vzdělávání: 16 hodin

 

Cílem vzdělávacího programu je proškolit úředníky v oblasti vedení týmů, přenést získané znalosti a dovednosti do pracovního prostředí úřadu. Tento program by měl úředníkům pomoci k poznání jejich role v pracovním týmu, naučit úředníky překonávat individualitu v pracovním týmu a konstruktivně řešit překážky společné spolupráce a tím přispívat k celkové efektivitě práce úřadu. Dílčími cíly programu je osvojit si techniky týmové spolupráce a vedení týmu, uvědomit si přínos týmové práce pro úřad, umět stanovit silné a slabé stránky jednotlivých týmových rolí, poznat základní vlastnosti úspěšných týmů a umět je aplikovat na svůj pracovní tým, zjistit možnosti správného zapojení jedinců do týmu, být schopen komunikace se členy svého týmu a také je efektivně vést.
 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů