Právě se nacházíte: Vzdělávání veřejné správy

Jednání s problémovými klienty na úřadech

Číslo akreditace: AK/PV-301/2008
Typ vzdělávacího programu: průběžné vzdělávání
(podle § 20 zákona)
Forma vzdělávání: prezenční
Celková doba vzdělávání: 10 hodin

Cílem vzdělávacího programuje zlepšit úroveň komunikace úřed­níků s klienty, a to zejména v obtížných a konfliktních situacích. Účastníci se seznámí s významem řeči těla, s technikami aser-tivního jednání a s různými strategiemi jednání s problémovými klienty. V programu se klade důraz na sebepoznání účastníků.


Členění vzdělávacího programu na vzdělávací předměty a jejich charakteristika:

I. PROFESIONÁLNÍ MASKA ÚŘEDNÍKA

 • Význam řeči těla a stylu jednání
 • Prvky úspěšné a neúspěšné komunikace
 • Složky profesionální masky úředníka
 • Asertivita a techniky asertivního jednání
 • Vedení jednání na úřadě
 • Reakce na námitky, oprávněnou i neoprávněnou kritiku

II. EMOČNÍ INTELIGENCE A AGRESIVITA

 • Složky emoční inteligence a její využívání při práci na úřadě
 • Sebepoznání vlastních dispozic v jednání s lidmi
 • Sebeuvědomění, zvládání emocí druhých i svých
 • Empatie, její klíčové oblasti a nácvik
 • Motivace
 • Rozvoj sociálních dovedností pro jednání s občany
 • Sociální percepce - Johariho okénko, co ovlivňuje
 • přesnost percepce. první dojem, intuice
 • Agresivita - riziko napadení, techniky ke zklidnění

III. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

 • Základní pojmy - konflikt, problém, spor
 • Zdroje konfliktů
 • Styly řešení konfliktu, reagování v konfliktních
 • a náročných situacích s problémovým klientem
 • Asertivní přístup
 • Manipulace - typy manipulace a způsoby jak se jí bránit
 • Definování základních rizikových forem chování a jednání


Zobrazit referenci Zobrazit referenci
 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů