Právě se nacházíte: Vzdělávání pedagogů

Základní pravidla komunikace s klienty a pravidla klientského servisu

Číslo akreditace: 16139/2010-25-402

Vzdělávací cíl

Tento vzdělávací program se zaměřuje na problematiku komunikace pedagogických pracovníků s vnějším prostředím. Hlavním cílem programu je dosažení vysoké úrovně schopnosti komunikovat, prezentovat, efektivním způsobem předávat informace mimo školu. Zcela nově je do tohoto programu zahrnuta problematika takzvaného klientského servisu. V tomto programu se účastníci naučí chápat požadavky a očekávání klientů škol, zejména rodičů. Naučí se využívat různé komunikační styly a řešit interpersonální situace tak, aby výsledkem jejich komunikace s vnějším prostředím byl spokojený klient, a to i v situacích, ve kterých nelze požadavkům klienta vyhovět.

1.DEN HARMONOGRAM
8:30 – 8:45 ZAHÁJENÍ PROGRAMU, ORGANIZAČNÍ POKYNY
8:45 – 9:30 KOMUNIKAČNÍ PROCES
 • Motivy a faktory komunikace
 • Pravidla profesionálního rozhovoru
Teoretický výklad, cvičení, diskuse
9:30-10:15

VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

 • První dojem a kontakt s klientem
 • Řeč těla a hlasový projev
Interaktivní přednáška, modelové situace, diskuse
10:15-10:45 Přestávka
10:45-11:30

STYLY KOMUNIKACE

 • Formy a styly komunikace
 • Telefonická komunikace
 • Písemná komunikace
Teorie, cvičení, diskuse
11:30-12:30 Přestávka na oběd
12:30-13:15

DISTANCE A POZICE V KOMUNIKACI

 • Komunikace a prostor
Interaktivní přednáška
13:15 – 14:00

ZKRESLOVÁNÍ KOMUNIKACE

 • Komunikační zlozvyky
 • Deformace sdělení
 • Postoje
Interaktivní přednáška, modelové situace
14:00 – 14:15 Přestávka
14:15 – 15:00

PŘENOS INFORMACÍ A ZPĚTNÁ VAZBA V KOMUNIKACI

 • Význam zpětné vazby v komunikaci
 • Formy zpětné vazby

Interaktivní přednáška, modelové situace

15:00 Zakončení 1. Školícího dne

2.DEN HARMONOGRAM
8:30 – 10:00

KOMUNIKACE ORIENTOVANÁ NA KLIENTA

 • Společenské chování v pracovním styku
 • Chyby při jednání s klientem
 • Slušnost a pozitivní přístup
Interaktivní přednáška, cvičení, diskuse
10:00-10:30 Přestávka, občerstvení
10:30-12:00

KLIENTSKÝ PŘÍSTUP A PRAVIDLA KLIENTSKÉHO SERVISU

 • Formy klientského servisu
 • Adekvátní komunikace
 • Předsudky vůči určitým typům klientů
Interaktivní přednáška, modelové situace, diskuse
12:00-12:45 Zakončení programu, závěrečný test, reflexe účastníků, stanovení možnosti dalšího rozvoje 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů