Právě se nacházíte: Vzdělávání pedagogů

Profesionální vystupování pedagogů na třídních schůzkách a prezentačních akcích

Číslo akrediatace: 18374/2011-25-410

Vzdělávací cíl:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zvýšení kvalifikace pedagogů v oblasti veřejného vystupování a komunikace s větší skupinou osob. Program je zacílen na celkové zlepšení mluveného projevu účastníků, na podporu osobitého image jednotlivých řečníků, upozorní účastníky na chyby a nedostatky v oblasti neverbálních složek komunikace apod. Vzdělávací program poskytne účastníkům nejen řadu nových znalostí, ale umožní jim i praktický nácvik veřejného vystoupení „bezpečném prostředí“.

1.DEN HARMONOGRAM
8:30 – 8:45 ZAHÁJENÍ PROGRAMU, ORGANIZAČNÍ POKYNY
8:45 – 10:15

PRAVIDLA A ZÁSADY KOMUNIKACE SE SKUPINOU POSLUCHAČŮ – prezentační dovednosti

 • Základní pravidla prezentačních dovedností
 • Příprava projevu a její dílčí kroky – prezentační desatero
 • Definování nejčastějších chyb při prezentaci
Teoretický výklad, praktická cvičení, řízená diskuse
10:15-10:45 Přestávka, občerstvení
10:45-11:30

RÉTORICKÉ DOVEDNOSTI

 • Rétorické dovednosti
 • Doporučení, jak motivovat posluchače k udržení pozornosti
 • Jak efektivně zvládat projevy trémy

Trocha teorie, cvičení

11:30-12:30 Přestávka na oběd
12:30-13:15 IMAGE LEKTORA
 • Tvorba profesionální image
 • Etiketa chování
 • Role a kompetence lektora
Teoretický výklad, diskuse
13:15 – 14:00 VÝZNAM NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE PŘI PREZENTACI
 • Řeč těla a její význam při projevu
 • Nejčastější chyby v neverbálním projevu
Interaktivní přednáška, praktická cvičení, diskuse
14:00 – 14:15 Přestávka
14:15 – 15:00 VYTVÁŘENÍ VIZUÁLNÍ PREZENTACE, VYUŽITÍ TECHNICKÝCH POMŮCEK
 • Struktura prezentace
 • Technické pomůcky a jejich využití
Teorie, modelové techniky, praktická cvičení, diskuse
15:00 Zakončení 1. Školícího dne

2.DEN HARMONOGRAM
8:30 – 10:00 INDIVIDUÁLNÍ PREZENTACE PŘED SKUPINOU POSLUCHAČŮ
 • Trénink prezentačních dovedností
 • Videotrénink
Praktický nácvik, podrobná analýza, diskuse
10:00-10:30 Přestávka, občerstvení
10:30-12:00

INDIVIDUÁLNÍ PREZENTACE PŘED SKUPINOU POSLUCHAČŮ - ANALÝZA

 • Analýza videotréninku
 • Zpětná vazba ostatních účastníků a lektora.

Podrobná analýza videotréninku, diskuse

12:00-13:00 Přestávka na oběd
13:00-13:45 Zakončení programu, závěrečný test, reflexe účastníků, stanovení možnosti dalšího rozvoje 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů