Právě se nacházíte: Vzdělávání pedagogů

Rozvoj psychosociálních dovedností pracovníků škol

Vzdělávací cíl

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zvýšení kvalifikace pedagogů v oblasti veřejného vystupování a komunikace s větší skupinou osob. Program je zacílen na celkové zlepšení mluveného projevu účastníků, na podporu osobitého image jednotlivých řečníků, upozorní účastníky na chyby a nedostatky v oblasti neverbálních složek komunikace apod. Vzdělávací program poskytne účastníkům nejen řadu nových znalostí, ale umožní jim i praktický nácvik veřejného vystoupení „bezpečném prostředí“.

1.DEN HARMONOGRAM
9:00 – 10:30

Úvod

pravidla a zvláštnosti interpersonální percepce

 • Sociální percepce a komunikace v pedagogických situacích
 • Johari okénko – co ovlivňuje přesnost percepce
 • Vliv předsudků v sociální komunikaci
 • Chyby a nedostatky v sociální percepci (haló – efekt, projekce, tendence k průměru, stereotyp atd.)

Teoretický výklad, praktická cvičení, řízená diskuse

SOCIÁLNÍ SENZITIVITA, SCHOPNOST ODHADNOUT A PŘEDVÍDAT CHOVÁNÍ DRUHÝCH

 • Sociální senzitivita, sociální inteligence
 • Interpersonální percepce – proces vytváření dojmů o jiných lidech
 • Vytváření prvního dojmu, intuice
 • Sociální determinanty vnímání
Interaktivní přednáška, praktická cvičení, diskuse
10:30-11:00 Přestávka, občerstvení
11:00-12:30

EMOČNÍ INTELIGENCE A EMPATIE

 • Protiklady EQ a IQ
 • Pokles EQ v populaci – rizikové faktory
 • Hlavní emoční kategorie
 • 5 složek EQ
  – složky vztahující se na vlastní osobu
  - složky vztahující se k jiným lidem
 • Empatie – základní lidská kvalita
Teorie, modelové techniky, praktická cvičení, diskuse
12:30-13:30 Přestávka na oběd
13:30-15:00

ROZVOJ SEBEUVĚDOMĚNÍ A SEBEPOZNÁNÍ

 • Psychologie osobnosti – poznej sám sebe;
 • Sebeuvědomění – znám své emoce
 • Sebeovládání – základ úspěchu
 • Vnitřní motivace – využití energie
 • Sociální dovednosti – umění mít vztahy

Teoretický výklad, testy, modelové situace, diskuse

ZAKONČENÍ 1. ŠKOLÍCÍHO DNE

2.DEN HARMONOGRAM
9:00 – 10:30

TRÉNINK SEBEPREZENTACE A SCHOPNOSTI VYJADŘOVÁNÍ POCITŮ

 • Nácvik sebeprezentace a vyjadřování pocitů;
 • Analýza pozitivních návyků v komunikaci a chování;
 • Analýza rezerv, stereotypů ve vyjadřování emocí;
 • Zpětná vazba ostatních účastníků a lektora.
Praktický nácvik, podrobná analýza, diskuse
10:30-11:00 Přestávka, občerstvení
11:00-12:30

TRÉNINK SCHOPNOSTÍ PŘIJÍMAT POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU V PROCESU INTERPERSONÁLNÍ KOMUNIKACE

 • Specifika pozitivní a negativní zpětné vazby ve školním prostředí;
 • Nácvik dovednosti poskytovat, ale i vyžadovat zpětnou vazbu od druhého člověka;
 • Analýza pozitivních návyků v komunikaci a chování;
 • Analýza rezerv, zlozvyků;
 • Zpětná vazba ostatních účastníků a lektora.
Praktický nácvik, podrobná analýza, diskuse
12:30-13:30 Přestávka na oběd
13:30-14:15 Zakončení programu, závěrečný test, reflexe účastníků, stanovení možnosti dalšího rozvoje 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů