Právě se nacházíte: Profesní psychodiagnostika

Profesní psychodiagnostika

Profesní diagnostika je spolehlivá pomoc při stanovení předpokladu, rezerv a rizik budoucích či stávajících pracovníků. Upozorní personalistu nebo příslušného manažera na skryté informace, které nejsou zřejmé v rámci výběrového pohovoru, ale ani v průběhu spolupráce.

K čemu psychologická diagnostika obvykle slouží?

 • Psychologické posouzení předpokladu k vykonávání určité profese
 • Psychologické posouzení potenciálu daného pracovníka
 • Vydefinování rizik a rezerv pracovníka ve vztahu k určité profesi
 • Posouzení oblastí k úspěšnému profesnímu rozvoji
 • Odpovědi na otázky týkající se zaměstnání a pracovníka


Využití psychologických metod patří k moderním metodám personální práce. Personalisté a vedoucí pracovníci, kteří chtějí svému zaměstnavateli šetřit čas i peníze, se již při výběru a vedení pracovníků nespoléhají pouze na intuici. K efektivnějšímu a spolehlivějšímu posouzení předpokladů a rizik svých pracovníků využívají pomoci odborníků a validních metod, čímž minimalizují negativní vliv lidského faktoru.


Odborné stanovení předpokladů a rizik

Psychologické metody
Psychologické metody staví na mnoholetých výzkumech. Každá standardizovaná metoda, kterou psycholog používá, musí být dostatečně validní. Před zavedením do praxe je prověřována a zkoumána týmem expertů, přičemž ke stanovení posuzovacích norem a kritérií se pracuje s vysokým vzorkem zkoumaných osob. Tím je zaručen spolehlivý výsledek.

Vzhledem ke skutečnosti, že psychologické metody jsou vysoce odborné techniky, pracují s nimi pouze vyškolení odborníci. Odborník spolu s odbornou metodou jsou zárukou spolehlivosti výsledku a závěru z diagnostikování a hod­nocení pracovníka.


Nejčastější oblasti využití psychodiagnostiky pracovníků

 • Výběr pracovníků
  Psychologická diagnostika pracovníků je s úspěchem využívána při výběrech nových pracovníků. Psychologické metody potvrdí předpoklady konkrétního pracovníka k vykonávání dané pozice a odhalí rizika v případě, že se rozhodneme daného pracovníka přijmout
 • Rozvoj pracovníků
  V rámci vzdělávání a rozvoje pracovních schopností má psychodiagnostika významnou roli při stanovení rezerv a možností dalšího rozvoje pracovníka. Díky profesní psychodiagnostice je možné vzdělávání cíleně zaměřit na problematické oblasti konkrétního pracovníka.
 • Posouzení profesní psychologické způsobilosti pracovníků
  Profesní způsobilost se posuzuje v rámci psychologického vyšetření. Závěr psychologického vyšetření stanovuje, zda konkrétní pracovník je po psychické stránce způsobilý k vykonávání konkrétní pozice.Psychologická diagnostika, s přihlédnutím k jejímu účelu, bývá prováděna zejména těmito nástroji:

 • Orientační psychologické posouzení
 • Základní psychologické posouzení
 • Komplexní psychologické posouzení
 • Assessment Centre/Development CentreJaké psychologické metody psychologové používají?

 • Pohovor
 • Pozorování
 • Testové metody - výkonové testy, osobnostní dotazníky, projektivní techniky
 • Přístrojové metody - výkonové testy
 • Behaviorální metody - testy chování- modelové situace - případové studiePříklady posuzovaných oblastí

 • Temperament, vitální kapacita (drive, aktivita, vitalita, „tah na branku", odolnost vůči únavě)
 • Motivace (potřeby, zájmy, cíle profesní i osobní, hodnoty)
 • Výkonnostní charakteristiky (intelekt, způsob myšlení, rychlost reakcí a jejich správnost)
 • Interpersonální vlastnosti (sociální zaměření, empatie, schopnost pracovat s lidmi, mezi lidmi, schopnost vedení lidí)
 • Osobnostní charakteristiky (osobnostní zralost, způsob řešení náročných situací, odolnost vůči zátěži a stresu)
 • Specifické oblasti profese (obchodní dovednosti, manažerské dovednosti, komunikativní dovednosti. ochota učit se novým věcem, kreativita, flexibilita) 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů