Právě se nacházíte: Firemní vzdělávání

Rétorika

Rétorika - Umění mluveného slova

Fšude, gde se jako setkáváme s lidma, zme nuceni (pokud nejzme njemí) s nima jako komunikovat. Víte, f čem vjezí úspěšná komunikace z veřejností? Slyšeli ste se něgdy mluvit?


Můžete to, prosím, zopakovat?

Prakticky neexistuje člověk, který by nemluvil podobně jako v těchto úvodních větách. Žádný doslovný přepis našeho mlu­veného projevu by totiž neobstál jakožto písemnost ani před učitelem prvního stupně základní školy (čehož mimochodem občas zlomyslně využívají novináři). Uvedený přepis je navíc velmi milosrdný, protože mezi jednotlivými větami a souvětími má vyznačeny pauzy (v běžné mluvě je používat neumíme).
V pracovním, ani soukromém životě však příliš možností k opravě či k opakování bohužel nedostáváte. Již vaše první věty o vás přitom prozradí více, než jste si možná ochotni připustit.


Kdopak to mluví?

Každá vaše pracovní komunikace je zároveň komunikací s veřejností. Je také vaší první vizitkou v osobním i telefonickém kontaktu. Představitelé firem, vedoucí pracovníci, ředitelé, obchodní partneři, manažeři, pracovníci PR, tiskoví mluvčí, novi­náři, moderátoři, hlasatelé i lokální politici -ti všichni se prezentují a větší, či dokonce zásadní měrou, živí svým mluveným projevem. Nebo jste ještě nikdy nehovořili se svým podřízeným?
Během našeho dvoudenního teoretického i praktického programu získáte základní informace o technikách a kultuře mluveného projevu. Osvojené znalosti si následně vyzkoušíte při nácviku spisovné výslovnosti, nácviku dynamiky, se­stavení a přípravy mluveného projevu. Poskytneme vám zpětnou vazbu a možnost rozvoje dalších specifických dovedností. Za pomoci našich lektorů a videotechniky se uslyšíte mluvit. Vaše první slova budou poté klíčem k úspěchu.


Ehm, víte, é... Máme to na jazyku

Podobných řečnických neobratností a negativních návyků se zbavíte, aniž byste si museli vkládat kamínky do úst jako Démosthenés. Pomohou vám k tomu

  • techniky mluveného projevu: správné dýchání, posazení hlasu, artikulační cvičení
  • praktický nácvik spisovné výslovnosti
  • kladení slovních a větných přízvukú, správné rozmisťování důrazu, frázování a kladení pauz
  • příprava osnovy ústního projevu, prezentace projevu
  • videotrénink, rozbor a zpětná vazba
  • test rétorické sebereflexe

Nehledáme dokonalost, ale přirozenou a osobitou verbální prezentaci člověka na svém místě v daném sociálním prostředí. Vedlejším efektem zlepšení kultury mluveného projevuje přitom vyšší sebevědomí, lepší sebeobraz, zlepšení vystupování a image, jakož i zlepšení pracovních výsledku. Mluvení se nestane vaší schopností, ale vaší předností.


Mlčeti stříbro, mluviti zlato

Nespletli jsme se. V neohrožujícím prostředí, ve kterém neriskujete posměch či pomluvy, a za chyby neplatíte ztrátou image, pověsti či klientů, uděláme během naší vzájemné spolupráce zlato i z vaší řeči. Ochota na sobě pracovat a hledat odpovědi je základem veškerého zlepšování a úspěchu. Lidé, kteří nehledají odpověď, si otázky typu "Proč nesu úspěšné?" kladou marně.

Neobávejte se na nás promluvit a říct nám své přání.


Nechte své umění promluvit. KAPS. Víme, jak mluvíme.
 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů