Právě se nacházíte: Firemní vzdělávání

Prodejní dovednosti

Prodejní dovednosti - Lepší cesty k většímu úspěchu

Není důležité, co prodáváte, ale jak to prodáváte. Osvojte si první dovednost a naslouchejte nám. Slyšíte? Žádné zázraky. Jen prodej.


Víte toho o našem programu hodně?

Ptejte se stejně. Vaši zákazníci jsou citlivým indikátorem vašich schopností komunikovat- klást otázky, načasovat odpověď, parafrázovat, odmlčet se a naslouchat. Ovlivní je i vaše držení těla, oblečení, úprava zevnějšku, mluva samotná, dotek. Víte jak? Poskytneme vám všechny potřebné informace. Na jejich základě nebudete chytřejší. Budete úspěšnější.

(Pozn.: Nutnou součástí komplexního rozvoje prodejních dovedností je samostatný program "Komunikační dovednosti - Víte, jak mluvíte?", bez kterého nelze plně rozvíjet specifické dovednosti prodeje.)Když hovoříte, neprodáváte

Zvládnutí verbální a neverbální komunikace je pouze základním stavebním kamenem úspěšného prodeje. Naučíte se zlepšit svůj první dojem a zjistíte, jak vaše sebepojetía sebeobraz přímo ovlivňují váš úspěch. Naším cílem je v každém ohledu výjimečný prodejce, který ví

  • jak navázat kontakt se zákazníkem a jak jej přesvědčit
  • jak určit typ zákazníka a přizpůsobit mu své jednání -jak motivovat zákazníky ke koupi a ovlivnit jejich rozhodnutí -jak hledat nové zákazníky a naplnit prodejní sít
  • jak zdolávat námitky, vytvářet důvěru a snižovat odpor -jak rozpoznat problém a připravit efektivní nástroje prezentace
  • a jak se neustále zlepšovat
  • a nejen toKde je váš zákazník v tuto chvíli?

Váš zákazník může koupit, koupit od jiného, nebo nekoupit vůbec. Potřebujete vědět, kdo je váš konkurent a kdo není váš zákazník. Víte, kde ztrácíte čas?
Díky našemu programu zákazník koupí od vás a čas ztrácet nebude ani on, ani vy. Program je realizován ve dvou modulech vždy po dvou dnech. První modul obsahuje všechny potřebné informace a teorii rozvoje moderních prodejních dovedností. Druhý modul je věnován čistě praktickým nácvikům úspěšného prodeje. Pomocí videotechniky se podíváte sami na sebe. Jaký jste prodejce? Poskytneme vám zpětnou vazbu - budete mít možnost analyzovat své prodejní chování, trénovat chování efektivnější, zaměřit se na signály, které rozhodují o koupi, nebo odmítnutí atd. My prodáváme váš úspěch. A vy? Jaký jste zákazník?


Vaše cena je vždy vyšší, než zákazník očekává

Ukážeme vám překážky a brzdy prodeje. Váš zákazník se potýká se strachem ze selhání. Co když koupí něco špatného? Cena jako výhrada - nejen s tímto aspektem, ale i s dalšími faktory úspěchu a neúspěchu budeme v rámci našeho pro­gramu pracovat.
Existují zákazníci, kteří znají všechny prodejní strategie a triky. Obchod je pro ně sport. Jejich ochota platit je něco úplně jiného než jejich schopnost platit. Nestačí je zaujmout jednou, ale pokaždé. Máte strach z odmítnutí? Co když to váš zákazník ví?


Námitky?

Kde nejsou námitky, není zájem. Máte ještě nějaké přání?
Zlepšete svou práci. Chtít a potřebovat jsou rozdílné postoje. To, co chcete, je vaše
věc. To, co potřebujete, jsme pro vás připravili.
Pro dosažení lepších prodejních dovedností nás ale nejprve potřebujete kontaktovat.
Neobávejte se toho.


KAPS. Víte, jak prodáváte.
 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů