Právě se nacházíte: Firemní vzdělávání

Outdoorové aktivity

Outdoor - Dveře dokořán

Jedno přísloví praví, že z údolí vypadají věci jinak než z vrcholku hor. Možná znáte vzestupy a pády z osobního nebo pracovního života. Možná znáte vrcholky a údolí pouze z výletů do přírody. My vám ukážeme oba pohledy, ale přece jen z jiné perspektivy. Stačí vzít za kliku a otevřít dveře.


Proč Outdoor?

Všechna vaše důležitá jednání se uskutečňuji' v místnosti. Také vaše pracovní aktivity se odehrávají po většinu času mezi čtyřmi stěnami. I vaše hodnocení, problémy a spory probíhají někde v útrobách budov. Své úspěchy slavíte v bytech či restauracích. Outdoor je alternativou, která přináší nejen diagnosticky cenné informace, ale také zábavu a odpočinek.
Po cestách venkovních aktivit mUžeme zajít ještě dál. Můžeme vše spojit v jeden celek a formou hry dojít k teoretickým poznatkům, praktickým dovednostem, diagnostice, nácviku, řešení problémů a zlepšení v mnoha klíčových oblastech vaší profese. To vše v přirozeném a neomezujícím přírodním prostředí bez rušivého vlivu okolního světa. Outdoor je program, který vám sebelepší kancelář nenahradí.


Co je za dveřmi

Program můžeme rozdělit na čtyři základní oblasti podle jednotlivých cílů, ke kterým směřuje. Prvním z nich je odpočinek - bez dalších adjektiv a podmínek. Každé další vymezení a specifikování odpočinku by totiž šlo proti smyslu tohoto cíle. Nejen v expon­ovaných manažerských funkcích, ale i na pozicích řadových zaměstnanců se bez odpočinku neobejdete. Pokud ano, váš výkon zákonitě a poměrně dramaticky klesá.
Druhým cílem je stmelování kolektivu a pracovních skupin. Společný čas strávený na pracovišti má zcela jinou podobu než čas, který spolu strávíte během našeho programu. Tým našich školených a odborných lektorů vám přitom bude vždy k dispozici.
Abychom se jen neprocházeli zahradou splněných přání, čeká vás tzv. Team Building, neboli budování týmu. Svůj potenciál a síly jste přece nešetřili zbytečně. Budete aktivně sledovat vývoj týmu, chyby a další tendence jeho vývoje. Každá realizovaná technika se ihned po skončení rozebere, aby se mohla stát stavebním kamenem pro vaše další zlepšování a pro efektivnější spolupráci. Čtvrtým cílem programu je diagnostika, avšak nikoli formou klasických diagnostických metod. Budete sice vystaveni složitým a zátěžovým situacím, ale vždy formou hry. Oproti reálnému životu je to velmi příjemná změna. Necháte-li se hrou vtáhnout, zjistíte mj. úroveň své komunikace, spolupráce, svou týmovou roli, pozitiva i negativa ve zmíněných oblastech. Uvolněte se, náš tým školených pozorovatelů se postará o zhodnocení vaší zábavy.


Jak si hrajeme

Především tak, abychom vás nezatěžovali zkouškovými situacemi, které jsou vnímány jako stresující. Ty jsou běžné během tradičního testování a výcviku, nikoli během programu Outdoor. Zatížíme vás však situacemi, které budou v různé míře neobvyklé, problémové a úkolové. Budete se s nimi muset vyrovnat a vyřešit je. Patří k nim varianta programu Outdoor Training, která je orientována na rozvoj týmových a manažerských dovedností a patří do kategorie Team Building.
S velkým úspěchem aplikujeme také variantu diagnosticko-výcvikového projektu Outdoor Assessment Centre, která je rozšířením klasického Assessment Centra. (Pozn.: Program AC - Efektivní rozvoj manažerských dovedností realizujeme také samostatně.) Skloubením psychologických a venkovních aktivit lze provést velmi kvalitní diagnostiku práce a komunikace týmu. Čekají na vás úkoly, při nichž jednotlivec sám nic nezmůže. Jedná se o tzv. Solving Problém, neboli "iniciativní překážka v přírodě". Výstupem této varianty je také zpráva o každém účastníkovi, která se zaměřuje nejen na úroveň komunikace týmu a jednotlivce ve stresových a zátěžových situacích, ale také na osobnostní charakteristiky jednotlivých účastníků. Je snad třeba znovu připomínat, že hrou se člověk naučí nejvíc?


Na vlastní kůži

Venkovní aktivity programu Outdoor není možno simulovat v jiných pod­mínkách. Program je neohrožující, a přesto velmi cenný a přínosný právě díky jeho zaměření, strategiím a kombinacím. Získáte informace a zkušenosti, které si jiným způsobem než aktivně a na vlastní kůži sotva osvojíte.
Program není omezen žádnou cílovou skupinou. Záleží jen na vašich požadavcích a cílech, které chcete naplnit. Také jeho časová náročnost je flexibilní, obvykle se pohybuje od jednoho do tří dnů. Potenciál, který Outdoor poskytuje, je schopen postihnout široké spektrum vašich dovedností, schop­ností, problému, chyb a rezerv.
Nasloucháme vašim přáním v každém ohledu našich možností.


Rezervy?

Pokud nějaké máte, upozorníme vás na ně. Nepracujeme pouze se strate­gickými hrami, ale také např. s nízkolanovými a vysokolanovými aktivitami. Budete mít možnost vyzkoušet si pohled z vrcholku hor i z údolí v koncen­trované podobě.
Mezi naše rezervy patří, že počasí nezajišťujeme. Můžeme vás ale ujistit, že extrémnější než každodenní požadavky na váš výkon patrně nebude. Neobávejte se nás kontaktovat.
Otevřete dveře dokořán svým možnostem a našim schopnostem. Víme, o čem mluvíme. Budete příjemně překvapeni.


Otevřete dveře dokořán svým možnostem a našim schopnostem. Víme, o čem mluvíme. Budete příjemně překvapeni.


Reference - Fotogalerie
 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů