Právě se nacházíte: Firemní vzdělávání

Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti - Víte, jak mluvíte?

A víte, jak mluvíte, i když nemluvíte? Schopnost komunikovat je základem všech profesí, ve kterých přicházíme do kontaktu s jinými lidmi. Schopnost komunikovat je nezbytným základem úspěchu.


I když mlčíte, vaše neznalost je slyšet

Komunikace nejsou jen slova. Náš teoretický program vám poskytne nejen celou řadu informací o všech podobách komunikačního procesu, ale také možnost praktického nácviku pro zlepšení vašich verbálních i neverbálních projevů. Budete moci zkvalitnit externí i interní vystupování vaší firmy a zlepšit její image. Dostanete možnost zlepšit interpersonál-ní vztahy na pracovišti. Naučíte se zkvalitnit celkový proces komunikace a vyhnout se nedorozumění či zkreslení. Zvýšíte úroveň vašeho profesionálního i osobního vystupování a osvojíte si schopnost aplikovat získané poznatky v praxi. Naučíte se odpovídat na nevyslovené otázky, pojmenovat problém a číst mezi řádky.

(Pozn.: Tento program je úvodní a nutnou součástí komplexního rozvoje prodejních dovedností. Bez získání základních informací nelze rozvíjet specifické dovednosti prodeje.)


Základ, na kterém se staví

Vseje komunikace. Náš úvodní program je rozložen do dvou dnů, které zahrnují všechny nejdůležitější aspekty teoretického i praktického rozvoje vašich komunikačních dovedností.


Informace aneb nelze nekomunikovat.

  • Jak probíhá komunikační proces, chyby v komunikaci. Faktory které ovlivňují kvalitní přenos informací. Víte, co o vás říká mlčení?
  • Zákonitosti verbální a neverbální komunikace, řeč těla. Jak ovlivníte názor ostatních na vaši osobu. Není důležité, co říkáte, ale jak to říkáte.
  • Podpora pozitivních a potlačení negativních komunikačních projevů. Ovlivňujte, ale nenechte se ovlivnit.
  • Jevy, které ovlivňují proces komunikace - první dojem, percepční omyly. Proposlouchejte se k úspěchu.
  • Komunikační cvičení, zlepšení prvního dojmu, identifikace neverbálních signálů a percepčních omylů. Aktivní naslouchání.
  • Kdo je nám podobný, je nám sympatický.
  • Jak se ptát, techniky kladení otázek. Analýza chyb a rezerv v komunikačním procesu. Umíte se zeptat?
  • Poskytování zpětné vazby popisné.

Jak bychom vám to jenom vysvětlili?

Podobné věty již nebudete muset používat. V bezpečném prostředí si vyzkoušíte, jak působíte na své okolí celou svou osobností, zbavíte se negativních komunikačních projevu a zlepšíte své vystupování ve všech ohledech. Snáze tak dosáh­nete toho, co skutečně chcete. Uvědomíte si, že ve chvíli, kdy otevřete dveře od své práce či svého domova, začínáte komunikovat.


Co, komu, jak a s jakým efektem říkáte?

Většina našich programu a všechny vaše aktivity vyžadují na cestě k dosažení úspěchu zvládnutí komunikačních dovedností. Umíte jasně, jednoznačně a srozumitelně sdělit, co potřebujete, co očekáváte a jaké jsou vaše představy? Sdělte nám to.
Neobávejte se nás oslovit. Domluvíme se.


KAPS. Víme, co říkáme.

 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů