Právě se nacházíte: Firemní vzdělávání

Assessment Centre

Assessment Centre - Efektivní rozvoj manažerských dovedností

Je Váš manažer komunikativní, rozhodný, sebejistý, kreativní, flexibilní, invenční, samostatný a schopný navázat kontakt? Pokud jste na všechny položky odpověděli klad­ně, gratulujeme. Ale nejen on, ale především jeho pracovní výsledky mohou být ještě lepší. Dokonalost není neměnný stav.


Proč Asssessment Centre?

Jedná se o moderní, vysoce účinnou a vysoce hodnocenou komplexní metodu. AC minimalizuje subjektivní vliv lidských fak­toru, podává celkový a ucelený obraz schopností a pracovního výkonu, hodnotí a rozvijí manažerský potenciál účastníka a podává přesnou předpověď dalších pracovních výsledku.
Kromě rozvoje nezbytných manažerských dovedností (odborné znalosti, překonávání stresu, řešení úkolů, jednání s lidmi, hospodaření s časem, schopnost vést, třídit a předávat informace atp.) odhaluje metoda také postoje a motivace pracov­níka, jeho kariérové a rozvojové plány.
Účastník AC se na místě učí - muže totiž průběžně konfrontovat svá stávající řešení a rozhodnutí s optimálními. Vysoký výkon na současném pracovním místě ještě nezaručuje vysoký výkon ve vyšší funkci, v delším časovém horizontu či při plnění odlišných úkolu. AC je cestou plného rozvoje potenciálu manažera.


Co je Assessment Centre?

Název lze volně přeložit jako "hodnotící středisko". Prakticky se vlastně nejed­ná o jednu metodu, ale o sobor metod, které lze charakterizovat jako kom­plexní diagnosticko-výcvikový program. Uplatňuje se v moderních a prosperu­jících evropských organizacích při přijímání pracovníků a při rozvoji jejich pra­covních schopností.
Program představuje k dokonalosti dovedené metody případových studií, simu­lace a hraní rolí. Podle aktuálních požadavku obsahuje AC i pohovory, testy osobnosti, testy schopností a odborných znalostí. Metoda pracuje interaktivně také s modelovými situacemi, s individuálními i skupinovými úkoly a neřízený­mi skupinovými diskusemi.
AC je ve srovnání s jinými metodami účinnější, efektivnější a má řešení pro každého. Se stále vzrůstajícími nároky na exponovanou profesi manažera roste i hodnota tohoto programu. AC je tím nejlepším, co můžeme nabídnout.


Jako oblek na míru

Nepoužíváme jeden univerzální program. Podobu, strukturu a výběr dílčích metod přizpůsobujeme Vašim požadavkům. Reflektujeme pracovní místa a organizace, pro které je AC prováděno. Flexibilita programu jej umožňuje mod­ifikovat přesně podle cílu, potřeb a charakteristik zadání.
AC je možno "ušít" jednotlivým manažerům či celým manažerským týmům jako oblek na míru. Oblek, který klient ocení, a konkurence nevidí.


Nevýhody Assessement Centre

Hledáte slabiny systému a postrádáte informace o nevýhodách? Ano, každá metoda má skutečně své slabiny. Vzhledem k vysoké efektivitě, vypovídající hodnotě a účinnosti celého programu je AC velmi náročné na přípravu a naši odbornost. Tento problém ale vyřešíme za Vás. Rádi to pro Vás uděláme.


Kdo a pro koho?

Skupinové a individuální úkoly jsou posuzovány našimi zkušenými psychology a praktiky. Optimální složení skupiny pozorovatelů zahrnuje dva pracovníky firmy a dva psychology, kteří mají teoretické, a především praktické zkušenosti s prováděním metody Assessment Centre.
Od roku 1994 poskytujeme vysoce profesionální služby firmám, organizacím a individuálním klientům v oblasti psychologie práce a řízení. Spokojenost našich klientů je naší prioritou. Chcete být spokojeni?


Otázky?

Neobávejte se nás kontaktovat.


Víme, o čem mluvíte. Umíme svou práci. A vy? Umíte naslouchat odborníkům?
 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů