Právě se nacházíte: Firemní vzdělávání

Asertivita

Asertivita - Jak se bránit manipulaci a agresivitě

Budte tak hodní a laskavě na sobě trochu zapracujte. Nebo vás snad těší být terčem útoku protivných lidí? Baví vás nechat se ovládat? Kdybyste si sami sebe vážili, nekom­plikovali byste si zbytečně život tím, že s vámi někdo manipuluje. Nebo ne?


Máte právo říct NE

Předchozí odstavec je ukázkou poměrně agresivní manipulace, se kterou se pravděpodobně již setkal každý, kdo se ocitá v každodenním kontaktu s jinými lidmi. Náš program vás naučí nejen rozpoznat manipulaci a agresivitu v mezilidském kon­taktu, ale především se těmto postupům účelně, rychle a efektivně bránit. Asertivitu přitom chápeme jako styl jasné a rozhodné komunikace, založené na zdravé sebeúctě. Asertivita v našem podání je sebeobranou ve vašem osobním i pra­covním životě.

(Pozn.: Pro plný a úspěšný rozvoj asertivních technik je nutné absolvovat program Komunikační dovednosti, který je úvodním a přímo souvisejícím předpokladem pro rozvoj dalších specifických dovedností.)


Úder jemnou silou

Dvoudenní program je veden formou psychosociálního výcviku, který je orientován sebezkušenostně a tréninkově. Zahrnuje teorii i praxi, přičemž modelové situace jsou vybírány dle požadavku účastníku programu. Sami si tak můžete definovat, v jaké oblasti pociťujete nejistotu a související problémy.
Program je určen nejširšímu spektru pracovníku (klientský servis, telemarketing, pra­covníci za přepážkou, úředníci, vedoucí pracovníci atd.) s orientací na pracovní, sociální i rodinné skupiny. Někteří musí kritiku zvládat a čelit jí, jiní zase musí umět kritizovat. Obojí se lze naučit. Asertivita není osobním vítězstvím. Svého můžete dosáhnout i bez konfliktu.


Zničit se vlastními chybami

Největší a jednoznačnou výhodou asertivityje, že se oproti jiným dovednostem dá docela snadno a rychle nacvičit a natrénovat. Během programu za pomoci našich školených odborníku

  • získáte informace z teorie asertivity (základní typy jednání, pasivní a agresivní chování, základní kategorie manipulací)
  • dozvíte se, jak se bránit manipulaci, agresivitě a problémovým klientům (minutové techniky, reakce na kritiku, techniky vedoucí ke kompromisu, jakou techniku použít)
  • nacvičíte efektivní řešení konfliktních situací, dosáhnutí svých oprávněných požadavku, odmítnutí neoprávněných požadavku (stanovení problémových oblastí, hraní rolí v modelových situacích, videotrénink)
  • budete mít možnost analyzovat své chyby při jednání s klienty (zpětná vazba, procvičení získaných dovedností, zvnitřnění a schopnost přirozeného použití asertivních technik)

Důraz je kladen především na praktický nácvik. Výsledným efektem je přirozená schopnost nenechat se ovládnout jiným člověkem nebo vlastními emocemi, zlepšení komunikace a sociální interakce či zvýšení sebevědomí. Nemusíte se hádat. Váš protivník se zničí vlastními chybami.


Dalo by se o vašich názorech s úspěchem pochybovat?

Po absolvování našeho programu nikoli, a to i v případě, že vaše názory nebudou očekávaným zrcadlem druhé strany. Nedostanete příležitost neuspět, naopak ji můžete s úspěchem poskytnout těm, kteří vás ohrožují. Dobře naslouchat, dobře komunikovat, stanovit si vlastní meze, být odpovědný sám za sebe, zůstat chlad^ ný v ohni a těšit se ze svých úspěchů - to jsou výsledky, které vám nabízíme. Šetřete své sily a hlasivky. Až se vás někdo zeptá "co si o sobě vlastně myslíte?", budete to docela dobře vědět. Neobávejte se nás kontaktovat.


Víme, co děláme.
 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů