Právě se nacházíte: Firemní vzdělávání

Antistresové programy

Antistresové programy - Široké možnosti uplatnění

Před více než tisíci lety provedl lékař Avicena jednoduchý pokus. Do ohrady umístil dva berany, přičemž v blízkosti jednoho z nich byl uvázán vlk. Ačkoli oba berany krmil stejně, beran zdánlivě ohrožovaný vlkem sešel hlady. Víte, co všechno může být takovým vlkem na začátku 21. století?


Proč antistresový program?

Stres je slovo, které denně skloňujeme ve všech pádech. Laická představa stresu však často neodpovídá realitě. Neohrožují vás jen okolnosti, které vnímáte jako nepříjemné. Také radostné události, jakými jsou např. osobní úspěch či usmíření s partnerem se řadí mezi výrazné stresory. Přirozené obranné mechanismy, kterými jsme obdařeni, nemůžeme přitom vzhledem ke stávajícím sociálním normám použít.
Vysvětlení pojmu, příčiny stresu, moderní a účinné techniky obrany, zdroje stresu a jeho působení na organismus a na vaši výkonnost, adaptace, psychosomatické nemoci, kvalifikace stresorú -to všechno vám rádi objasníme v rámci teoretických bloků, které jsou součástí našeho programu. Teoretická znalost je ale jen začátek.


O co máte zájem?

Náš tým školených odborníku a lektoru (psychologové, rehabilitační pracovníci, masérka, kosmetička) pro vás kromě relevantních infor­mací připravil řadu praktických bloků, které vám umožní používat získané dovednosti v běžném životě.
Nenáročné a neohrožující arteterapeutické bloky vám prostřednictvím psychologických technik poskytnou analýzu působení a zvládání stresu, náhled na sebe sama, na své hodnoty, chování a jednání. V rámci rehabilitačních bloků vám na základě diagnostiky pohybového aparátu a subjektivních potíží sestavíme individuální program optimálních praktických cviků, které si na místě osvojíte. Praktický nácvik relaxačních technik vám umožní osvojit si imaginační, sugestivní a relaxační psychologické techniky, jakými jsou např. autogenní trénink, imaginace či hypnóza. Ani to ale není všechno.


Nemusíte

"Musím" či "měl/a bych" jsou stresové postoje. Vzhledem k tomu, že dbáme na důvěru, dis­krétnost a vaše individuální požadavky, nemusíte se přizpůsobit výše uvedenému hlavnímu anti-stresovému programu. Každý účastník si může z bohaté nabídky sestavit svůj individuální program na základě dobrovolnosti a vlastních preferencí. Fyzické a psychické obtíže vám pomůžeme vyřešit formou osobních konzultací a nácviků včetně sestavení vlastní regenerační strategie a jejího přenesení do běžného života.
Vytipujeme, co je pro vás oním osobním a ohrožujícím "vlkem" a pomůžeme vám nad ním zvítězit. 0 svých slabinách se dozvíte jen vy sami.


Dobře se bavte!

Antistresový program nenabízí jen teorii, diagnostický přístup a nácvik praktického řešení dle vašich potřeb. Pokud se máte zastavit, rozhlédnout se, vypadnout na chvíli z tempa a skutečně si odpočinout, můžete k tomu využít také outdoor techniky v přírodě, kondiční cvičení, nízkolanové aktivity, jízdu na kole a jiné sportovní vyžití. Techniky jsou mj. vhodné i pro stmelení kolektivu, ale nic není podmínkou. Nejsme vaší povinností. U nás pracujete jen sami na sobě.


"Promiň, jsem ve stresu."

Ačkoli je tato věta mezi lidmi poměrně frekventovaná, od nás se jí nedočkáte. Její časté užití ale
ovlivňuje zaměření našeho antistresového programu. Ten totiž není omezen žádnou cílovou skupinou,
lze jej s úspěchem sestavit a uplatnit stejně dobře jak pro řadové pracovníky, pracovníky klientských
center, telemarketingu či prodavače, tak pro výrazně exponované profese středního a vrcholového
managementu.
Hlavní a individuální program navrhujeme a realizujeme ve dvou základních variantách, a to dvoudenní
a třídenní. Všechny antistresové programy splňují také preventivní funkci.


Informace?

Postrádáte ještě nějaké další informace? Velké evropské deníky obsahují každý všední den více infor­mací, než kolik jich průměrný Evropan v 17. století dostal za celý život. Mimochodem, věděli jste, že existuje také stres z informací? My vás informacemi nezahltíme. Rádi je pro vás vytřídíme a zpracu­jeme do podoby, která vám umožní využít našeho programu v maximální možné míře. Neobávejte se nás kontaktovat.Není rozdíl mezi reálným nedostatkem času a čistě subjektivním pocitem časové tísně. Jedná se o stejný stresor. My si na vás rádi čas uděláme. A vy? Víte, o čem mluvíme?
 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů