Právě se nacházíte: Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání

Neustálý rozvoj pracovníků je jedním z nezbytných předpokladů pro jejich každodenní úspěšné zvládání pracovních úkolů. Kromě zvyšování odborné kvalifikace vystupuje v současné době u mnoha pracovních pozic do popředí také rozvoj jejich psychosociálních (tzv. měkkých) dovedností. Rozvíjení měkkých dovedností zaměstnanců je navíc významným předpokladem pro rozvoj týmové spolupráce a firemní kultury.
Náš tým specialistů připravuje uzavřené programy, které jsou zaměřeny na konkrétní potřeby daného klienta.

Společnost Kariérový a personální servis s.r.o. se věnuje vzdělávání zaměstnanců již od roku 1994. Realizace programu k rozvoji psychosociálních, neboli „měkkých" dovedností představuje významnou oblast její činnosti.
Spektrum těchto dovedností sahá od empatie, sebereflexe, znalosti lidí přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vyrovnat se s neúspěchy, rozpoznat a řešit problém, vést tým nebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cil. Rozvoj těchto dovedností vede k zefektivnění kvality práce, ke zlepšení poskytovaných služeb, posílení i máge firmy a jejího místa na trhu práce.

Účastníkům poskytneme návod, jak na sobě dále pracovat a být stále lepší. Naše výuka nevychází jen z teoretic­kých informací a zkušeností lektoru, ale čerpá i z očekávání našich klientů, jejich potřeb a zpětných vazeb. Nabízíme precizně připravený různorodý program jednotlivých kurzu. Probuďte ve svých lidech to nejlepší!

Cílem námi nabízeného vzdělávání je zkvalitnit interpersonálníkomunikaci uvnitř firmy, a to jak na úrovni spolupracovníku, tak v hierarchii nadřízených a podřízených. Zaměřujeme se také na zkvalitnění komunikace ve vztahu ke klientům, na rozvoj již zmíněných specifických dovedností, ale i na hodnocení pracovních týmů.
Dáváme přednost dlouhodobé spolupráci s klientem, aby jeho investice do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců přinášela měřitelné výsledky. Metody vzdělávání v námi realizovaných kurzech jsou založeny na intenzivní práci uzavřených skupin (cca 5-10 lidí).

Jednotlivé vzdělávací programy připravujeme „na míru". Pokud je to možné, realizujeme před zahájením vzdělávání náhled na pracovišti, abychom získali co nejvíce reálných informací o firmě, poznali charakter práce a problematické oblasti a situace, do kterých se pracovníci dostávají. Naši zkušení lektoři na základě takto získaných informací sestaví příslušný vzdělávací program.
Pro realizaci vzdělávacích programů nabízíme vlastní prostory, ale jsme připraveni zajistit jakékoli jiné prostředí. Velmi často jsou součástí těchto programů outdoorové aktivity, díky kterým je pro účastníky snazší nové poznatky přijímat. Samozřejmě přebíráme veškeré povinnosti spojené s organizací a zajištěním souvisejících služeb.
 
 

 
Úvod  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů