Právě se nacházíte: Vzdělávání zdravotníků

Zvládání emocí a náročných situací v kontaktu s pacienty

Program je určen především pro:

 • střední zdravotnický personál

 

Forma studia:

 • prezenční

 

Časová dotace akreditovaného programu:

 • 15 hodin ve dvou školících dnech

 

Hlavní cíl:

 • Zdokonalit a zefektivnit komunikaci a jednání s problematickými typy klientů – pacientů či rodinných příslušníků (např. jednání s agresivními, manipulativními, arogantními, úzkostnými, depresivními atd. pacienty) a a zvýšit úroveň klientského servisu.

 

Dílčí cíle:

 • Seznámit účastníky školení s teoretickými i praktickými návody, jak efektivně používat asertivitu v komunikaci s druhými lidmi;
 • Definovat si základní pojmy: manipulace, agresivní, pasivní a asertivní jednání;
 • Seznámit se s asertivními právy a povinnostmi;
 • Seznámit účastníky školení s tématem efektivního řešení mezilidských konfliktů a problémů;
 • Seznámit účastníky školení s tématem klientský servis a jeho významem ve zdravotnickém zařízení;
 • Poskytnout účastníkům návod na zvládání negativních emocí plynoucích z náročných situací v kontaktu s pacientem;
 • Naučit účastníky přiměřeně vyjadřovat své pocity, bezpečně se otevřít svému okolí;

 • Školením a nácvikem tedy docílit:
 • Lepšího sebehodnocení a sebeprosazení v jednání s druhými lidmi;
 • Zbavit se nejistoty v sociálních situacích;
 • Umět obhájit osobně důležité cíle;
 • Umět vznést své oprávněné požadavky;
 • Zvládat konflikty;
 • Naučit se přiměřeně vyjadřovat kladné i záporné emoce;
 • Zvýšit sebepřijetí, sebeúctu, naučit se vážit si sama sebe;
 • Umět přistoupit na kompromisy a navrhovat je v případě sporu atd.;
 • Dát účastníkům prostor pro sebevyjádření;
 • Poskytnout jednotlivým účastníkům zpětnou vazbu na jejich projev komunikace, chování a projevování emocí;
 • Poskytnout účastníkům podněty k dalšímu seberozvoji a zlepšování psychosociálních dovedností. 
 

KAPS AKTUALITY


Výběrové řízení na pozici ředitele Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Požadované předpoklady: vysokoškolské vzdělání organizační a řídící...
více »


Výběrové řízení na pozici ředitele Technických služeb města Olomouce, a.s.


více »

ZOBRAZIT VŠECHNY AKTUALITY


 
Úvod  |  Produkty  |  Akreditace  |  Fotogalerie  |  Aktuality  |  Kontakt  |  
Psychoporadna online    Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Osobní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávání zdravotníků

Grantové projekty

Profesionální výběr pracovníků

Psychologická poradna