Právě se nacházíte: Vzdělávání zdravotníků

Techniky psychologické pomoci

(Možnost kdykoli akreditovat u České asociace sester)

Program je určen především pro:

 • pro střední zdravotnický personál

 

Forma studia:

 • prezenční

 

Časová dotace akreditovaného programu:

 • 15 hodin ve dvou školících dnech


Hlavní cíl:

 • Program je zaměřen na specifika paliativní péče ze strany zdravotnického personálu. Součástí školení je nácvik základních technik psychologické pomoci těžce nemocným, umírajícím pacientům, jejich příbuzným, ale také samotným zdravotním sestrám. Součástí programu je podpora a rozvoj empatie u účastníků vůči svým pacientům.


Dílčí cíle:

 • Prohloubení znalostí týkající se problematiky paliativní péče z pohledu psychologa;
 • Zaměřit se s účastníky na zvyšování úrovně „klientského servisu“ směrem k těžce nemocným a umírajícím v paliativní péči;
 • Také se s účastníky zaměřit nejen na klienta – pacienta, ale také na jeho příbuzné a jejich potřeby v paliativní péči;
 • Seznámení účastníků s technikami psychologické pomoci těžce nemocným, umírajícím a jejich příbuzným;
 • Hovořit s účastníky o jejich postoji k umírání a ke smrti, zároveň o jejich potřebách, také o potřebách umírajících pacientů;
 • Zaměřit se s účastníky na potřebu sebemotivace v psychicky náročné práci, zaměřit se na prostředky k motivaci v paliativní péči;
 • Seznámení účastníků s tématem emoční a vztahová inteligence;
 • Zaměřit se s účastníky na jednotlivé složky emoční inteligence, především na oblast sebepoznání a sebereflexe, taktéž na složku empatie;
 • Podpořit u účastníků školení jejich silné stránky osobnosti, definovat slabé stránky, kdy společným cílem je snaha o sebereflexi a reálný náhled na sebe sama;
 • Zaměřit se s účastníky na vnímání sebe sama, jako zdravotní sestry v procesu paliativní péče o těžce nemocného či umírajícího pacienta. Také se zaměřit na vnímání sebe sama jako součást pracovního týmu;
 • Seznámit účastníky s tématem pozitivní myšlení a přístup k životu, současně je naučit techniky, které posilují pozitivní myšlení a optimistický přístup k práci, k druhým lidem, k životu obecně; 
 

KAPS AKTUALITY


Výběrové řízení na pozici ředitele Moravské filharmonie Olomouc


více »


Otevřený kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH SITUACÍ V KONTAKTU S PACIENTY

Zveme Vás na akreditovaný vzdělávací kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH...
více »

ZOBRAZIT VŠECHNY AKTUALITY


 
Úvod  |  Produkty  |  Akreditace  |  Fotogalerie  |  Aktuality  |  Kontakt  |  
Psychoporadna online    Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Osobní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávání zdravotníků

Grantové projekty

Profesionální výběr pracovníků

Psychologická poradna