Právě se nacházíte: Vzdělávání zdravotníků

Základní pravidla komunikace

(Možnost kdykoli akreditovat u České asociace sester)

Program je určen především pro:

 • střední zdravotnický personál

 

Forma studia:

 • prezenční

 

Časová dotace akreditovaného programu:

 • 15 hodin ve dvou školících dnech


Hlavní cíl:

 • Zvýšit profesionální přístup zdravotníků, zvláště v oblasti komunikace a obecných psychosociálních dovedností

 

Dílčí cíle:

 • seznámit účastníky školení se základními aspekty interpersonální komunikace;
 • nacvičit a motivovat účastníky k dodržování pravidel efektivní komunikace a vzájemného pochopení mezi zdravotníky, pacienty, příbuznými pacientů i kolegy navzájem;
 • seznámit účastníky s významnou úlohou neverbální komunikace při jednání s pacienty a příbuznými pacientů

 

Témata programu:

 1. Motivace účastníků k sebepoznání a seberozvoji
 2. Pravidla interpersonální percepce a její význam při hodnocení a jednání s pacienty
  1. Chyby v sociální percepci/ první dojem, přenos, zevšeobecňování, halo efekt aj./
  2. Pravidla profesionálního vystupování
  3. Profesionální maska a její význam
 3. Osobnost zdravotní sestry – profesní kompetence
 4. Klientský přístup, jednání s pacienty, postavení pacientů v moderní době v profesionálním zařízení,
 5. Komunikační role sestry, komunikační styly, transakční analýza
 6. Vztah zdravotní sestra – pacient, chování zdravotníků k pacientům – produktivní a neproduktivní způsoby, evalvace a devalvace
 7. Pravidla komunikačního procesu, chyby při přenosu informací, význam komunikace při profesionálním jednání s pacienty
 8. Základy neverbální komunikace, specifické zákonitosti neverbální komunikace při jednání s pacienty, hlavní chyby a komplikace nevhodně zvolené neverbální komunikace
 9. Rozhovor ve zdravotnictví – s příbuznými, s nemocným, druhy, pravidla rozhovoru, neprofesionální rozhovor
 10. Specifické techniky komunikace ve zdravotnictví – naslouchání, mlčení, zrcadlení 
 

KAPS AKTUALITY


Výběrové řízení na pozici ředitele Moravské filharmonie Olomouc


více »


Otevřený kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH SITUACÍ V KONTAKTU S PACIENTY

Zveme Vás na akreditovaný vzdělávací kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH...
více »

ZOBRAZIT VŠECHNY AKTUALITY


 
Úvod  |  Produkty  |  Akreditace  |  Fotogalerie  |  Aktuality  |  Kontakt  |  
Psychoporadna online    Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Osobní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávání zdravotníků

Grantové projekty

Profesionální výběr pracovníků

Psychologická poradna