Právě se nacházíte: Vzdělávání v sociálních službách

Techniky psychologické pomoci

Program je určen především:

 • pro sociální pracovníky,
 • pracovníky v sociálních službách a
 • vedoucí pracovníky v sociálních službách.

 

Forma studia:

 • prezenční

 

Časová dotace akreditovaného programu:

 • 15 hodin ve dvou školících dnech

 

Hlavní cíl:

 • Program je zaměřen na specifika paliativní péče ze strany ošetřujícího personálu. Součástí školení je nácvik základních technik psychologické pomoci těžce nemocným, umírajícím klientům/uživatelům, jejich příbuzným, ale také samotným sociálním pracovníkům. Součástí programu je podpora a rozvoj empatie u účastníků vůči svým klientům.

 

Dílčí cíle:

 • Prohloubení znalostí týkající se problematiky paliativní péče z pohledu psychologa;
 • Zaměřit se s účastníky na zvyšování úrovně „klientského servisu“ směrem k těžce nemocným a umírajícím v paliativní péči;
 • Také se s účastníky zaměřit nejen na klienta – pacienta, ale také na jeho příbuzné a jejich potřeby v paliativní péči;
 • Seznámení účastníků s technikami psychologické pomoci těžce nemocným, umírajícím a jejich příbuzným;
 • Hovořit s účastníky o jejich postoji k umírání a ke smrti, zároveň o jejich potřebách, také o potřebách umírajících klientů;
 • Zaměřit se s účastníky na potřebu sebemotivace v psychicky náročné práci, zaměřit se na prostředky k motivaci v paliativní péči;
 • Seznámení účastníků s tématem emoční a vztahová inteligence;
 • Zaměřit se s účastníky na jednotlivé složky emoční inteligence, především na oblast sebepoznání a sebereflexe, taktéž na složku empatie;
 • Podpořit u účastníků školení jejich silné stránky osobnosti, definovat slabé stránky, kdy společným cílem je snaha o sebereflexi a reálný náhled na sebe sama;
 • Zaměřit se s účastníky na vnímání sebe sama v procesu paliativní péče o těžce nemocného či umírajícího klienta. Také se zaměřit na vnímání sebe sama jako součást pracovního týmu;
 • Seznámit účastníky s tématem pozitivní myšlení a přístup k životu, současně je naučit techniky, které posilují pozitivní myšlení a optimistický přístup k práci, k druhým lidem, k životu obecně;


 
 

KAPS AKTUALITY


Výběrové řízení na pozici ředitele Moravské filharmonie Olomouc


více »


Otevřený kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH SITUACÍ V KONTAKTU S PACIENTY

Zveme Vás na akreditovaný vzdělávací kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH...
více »

ZOBRAZIT VŠECHNY AKTUALITY


 
Úvod  |  Produkty  |  Akreditace  |  Fotogalerie  |  Aktuality  |  Kontakt  |  
Psychoporadna online    Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Osobní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávání zdravotníků

Grantové projekty

Profesionální výběr pracovníků

Psychologická poradna