Právě se nacházíte: Profesionální výběr pracovníků

Profesionální výběr pracovníků

Nábor nových pracovníků na většinu pozic je v každé společnosti významnou událostí.

Management má představu o jejich odbornosti, úkolech a výsledcích, které od nich očekává, a stále častěji také o osobnosti, která bude odpovídat firemní kultuře jak uvnitř společnosti, tak vůči jejímu okolí. Personalista má pak složitý úkol tuto představu co nejlépe naplnit při oslovení a výběru toho správného uchazeče nebo uchazečky.

Společnost Kariérový a personální servis s. r. o. má s výběrem pracovníků dlouholeté zkušenosti. Rozsah služeb, které v této oblasti našim klientům nabízíme, je vždy individuální podle jejich požadavků a představ. Přestože naší doménou jsou odborné psychodiagnostické služby, v rámci realizovaných výběrových řízení obvykle zajišťujeme kompletní servis, tedy od sestavení profilu ideálního uchazeče až po jeho nástup u zaměstnavatele.


Profesionální výběr pracovníků probíhá obvykle v těchto etapách:

1. Definice profilu uchazeče
Přesné stanovení profilu uchazeče je základním pilířem kvalitního výběru, proto je tato etapa velmi důležitá pro úspěšný průběh celého procesu. Ve spolupráci s klientem a po zjištění jeho potřeb zde stanovíme optimální odborné, jazykové a osobnostní předpoklady. Představy klienta zde harmonizujeme se situací na trhu práce, kde společně hledáme kompromis tak, aby požadavky byly stanoveny reálně ( mzdová nabídka a další výhody odpovídající pozici a trhu práce v daném regionu, problematické kombinace jazykových znalostí, apod.).


2. Oslovení vhodných uchazečů na trhu práce
Při výběru pracovníků dbáme na využití vhodných komunikačních kanálů. Kromě umístění na vlastní internetové stránky využíváme služeb významných personálních serverů a inzerce v tisku.


3. Administrativní výběr
Na řadu inzerátů jak v tisku tak na internetu reaguje velké množství zájemců, kteří nesplňují základní kritéria (obvykle odborná a jazyková) pro tuto pozici. Zde je nutné provést administrativní selekci a nevhodné uchazeče v rámci admi­nistrativního kola z výběrového řízení vyřadit.


4. Interview
Je první osobní kontakt s uchazečem, který realizuje pracovník společnosti Kariérový a personální servis s.r.o.. Obvykle zde dochází k upřesnění co se týče vzdělání, dosavadní praxe a představ uchazeče spolu se základním představením pracovní pozice a našeho klienta, pro kterého uchazeče hledáme.


5. Assessment Centre
Assesment Centre je další etapa výběrového řízení, v rámci které prověřujeme zejména osobnostní vlastnosti uchazeče tak, aby co nejvíce odpovídaly zadání. Jedná se o psychologické testy, zkoušky odborných znalostí, pozorování. As­sessment Centre slučuje řadu metod, ale charakteristické pro něj je, že používá testy chování a interaktivní metody, což jsou především modelové situace, řešení praktických problémů, případové studie, skupinové diskuze, práci v týmu, morální dilemata. Assessment Centre je v současnosti považován za metodu, která nejlépe předurčuje úspěch uchazeče v pracovní pozici.


6. Odborný a jazykový test
V rámci Assessment Centre probíhá i prověření odborných a jazykových dovedností uchazečů a to obvykle formou písemných testu, v některých případech zejména u jazykových znalostí i formou ústního pohovoru v daném jazyce.


7. Získání referencí
U uchazečů, kteří byli úspěšní v předchozích etapách výběrového řízení, prověřujeme u jejich bývalých zaměstnavatelů, jakým způsobem svou práci vykonávali. Získané poznatky vyhodnocujeme i s ohledem k tomu, za jakých okolností uchazeč z této pozice odešel.


8. Zpracování výstupů a srovnávacích tabulek pro zadavatele
Pro snadnou orientaci našich klientů má výstup z výběrového řízení přehlednou formu, kde jsou srovnáváni jednotliví úspěšní uchazeči podle předem daných kritérií.


9. Představení nejvhodnějších uchazečů zadavateli
V závěru výběrového řízení představíme našemu klientovi nejvhodnější kandidáty na danou pozici. Tyto pohovory probíhají obvykle za přítomnosti našeho specialisty, který předchozí etapy vedl tak, aby mohl k dané osobě podat doplňující informace a doporučení.


10. Odmítnutí neúspěšných uchazečů
Přestože stále řada firem tuto etapu výběrového řízení opomíjí, je velmi důležitá nejen pro neúspěšné uchazeče, ale i pro prezentaci našeho klienta a to zejména v případech, kdy je pracovní pozice inzerována s logem nebo názvem našeho klienta. Součástí písemného odmítnutí je poděkování a zdůvodnění odmítnutí.
V případě problematického uchazeče můžeme nabídnout základní psychologickou pomoc nebo nabídnout jinou pozici, pro kterou je vhodnější osobností.
 
 

KAPS AKTUALITY


Výběrové řízení na pozici ředitele Moravské filharmonie Olomouc


více »


Otevřený kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH SITUACÍ V KONTAKTU S PACIENTY

Zveme Vás na akreditovaný vzdělávací kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH...
více »

ZOBRAZIT VŠECHNY AKTUALITY


 
Úvod  |  Produkty  |  Akreditace  |  Fotogalerie  |  Aktuality  |  Kontakt  |  
Psychoporadna online    Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Osobní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávání zdravotníků

Grantové projekty

Profesionální výběr pracovníků

Psychologická poradna