Právě se nacházíte: Grantové projekty

Utěšuji, pomáhám, podporuji...Každý den!
Zahájení projektu: 1.12.2010
Ukončení projektu: 31.5.2012
Místo realizace projektu: Olomoucký kraj
Partner projektu: Odborný léčebný ústav Paseka p.o
Spolupracovníci projektu: Charita Šternberk, Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun

Cíle projektu

Utěšuji, pomáhám, podporuji…Každý den!

Hlavním cílem projektu Utěšuji, pomáhám, podporuji…Každý den! je vytvoření vzdělávacích programů pro cílovou skupinu tvořenou zdravotníky nelékaři. Zmiňované programy se vztahují k problematice psychosociálních dovedností a svou koncepcí reagují na konkrétní požadavky a potřeby cílové skupiny.
Dalšími opěrnými body realizace grantového projektu je ověření nově vytvořených vzdělávacích programů v rámci pilotního vzdělávání, jejich následná evaluace a případná úprava.

Odůvodnění projektu

Průzkumy prokázaly, že zdravotnický personál nedisponuje dostatečnou úrovní psychosociálních dovedností, které by mohly zkvalitnit a zefektivnit jeho práci s pacienty. Jako problematická se jeví zejména komunikace a jednání s pacienty a jejich příbuznými a taktéž komunikace mezi zdravotnickými pracovníky navzájem. Je pozorována tendence k pracovnímu vyhoření, nedostatečná schopnost zvládat stresově náročné situace, zejména v práci s těžce nemocnými, umírajícími či agresivními pacienty.
Zdravotnickému personálu se nedostává cíleného a důsledného vzdělávání v psychosociální oblasti.
Grantový projekt reaguje na výše uvedené skutečnosti, klade si za cíl pomoci zdravotníkům efektivně se vyrovnat s náročnými situacemi, což povede ke zvýšení profesionálního přístupu k pacientům.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří pracovníci v nelékařských profesích výše uvedených zdravotnických subjektů, jedná se tedy o zdravotní sestry, ošetřovatelky, sanitáře, rehabilitační pracovníky a sociální sestry.

Aktivity projektu

Projekt se skládá ze 3 základních fází (aktivit):

1. Tvorba pěti nových inovativních vzdělávacích programů

  • Základní pravidla komunikace
  • Techniky psychologické pomoci
  • Zvládání emocí a náročných situací v kontaktu s pacienty
  • Mentální trénink
  • Životní prostředí a lidský faktor ve zdravotnictví

2. Pilotní vzdělávání
3. Evaluace


Zapojení cílové skupiny

Aktivní zapojení cílové skupiny zdravotnických pracovníků nelékařů do grantového projektu je spojeno zejména s druhou fází projektu, tedy s pilotním vzděláváním.


Programy - FotogalerieKAPS AKTUALITY


Výběrové řízení na pozici ředitele Moravské filharmonie Olomouc


více »


Otevřený kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH SITUACÍ V KONTAKTU S PACIENTY

Zveme Vás na akreditovaný vzdělávací kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH...
více »

ZOBRAZIT VŠECHNY AKTUALITY


 
Úvod  |  Produkty  |  Akreditace  |  Fotogalerie  |  Aktuality  |  Kontakt  |  
Psychoporadna online    Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Osobní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávání zdravotníků

Grantové projekty

Profesionální výběr pracovníků

Psychologická poradna