Právě se nacházíte: Grantové projekty

Rozvoj psychosociálních kompetencí "jízdních zaměstnanců" v hromadné přepravě osob
Vzdělávací firma PhDr. Edita Bosáková – kariérový a personální servis realizovala spolu s partnerem Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. v letech 2005 – 2006 grantový projekt s názvem

Rozvoj psychosociálních kompetencí "jízdních zaměstnanců" v hromadné přepravě osob


 Jednalo se o projekt realizovaný v rámci podpory OP RLZ, 1. výzvy ke grantovému schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ (Opatření 3.3). Toto grantové schéma bylo zaměřeno na Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených. Zprostředkovatelem finanční podpory byl Krajský úřad Olomouckého kraje

Projekt byl zahájen 15.11.2005 a ukončen 31.12.2006.


Cílem realizovaného projektu bylo vytvoření nového, komplexního a uceleného vzdělávacího programu pro cílovou skupinu tzv. jízdních pracovníku, a to zejména řidičů hromadné přepravy. Nově vzniklý vzdělávací program se zaměřil na komplexní rozvoj psychosociálních dovedností této cílové skupiny.

Součástí projektu bylo také pilotní prověření účinnosti vytvořeného vzdělávacího programu na vzorku 30 řidičů MHD.

Nově vzniklý vzdělávací program byl pro danou skupinu velmi inovativní nejen svým zaměřením na oblast psychosociálních dovedností řidičů, ale i formami vzdělávání.Ve vzdělávání těchto cílových skupin se doposud ve značné míře uplatňovaly pouze klasické přednáškové formy vzdělávání. Nově vytvořený vzdělávací program umožňuje vzdělávání řidičů formou zážitkového učení, pracuje s malými skupinami vzdělávaných osob, převažují v něm interaktivní techniky práce. Při realizaci úkolů projektu byly využity i metody zvyšující úroveň sebepoznání frekventantů, konkrétně metodika Assessment Centre, použitá v úvodní části projektu.

Projekt umožnil také zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti lektorů a metodických pracovníku. Lektoři, metodici a hodnotitelé si při zpracování nového vzdělávacího programu ověřili navrhované postupy, získali a prověřili nové metody vzdělávání uvedené cílové skupiny.

Rozvoj psychosociálních dovedností vždy v sobe zahrnuje i rozvoj osobnosti jako takové. Nejvýznamnější přínos nového vzdělávacího programu vnímáme především v tom, že cílové skupině umožnil - a jak doufáme i do budoucna umožní - rozvoj osobnosti. Díky nově vzniklému vzdělávacímu programu je řidičům poskytnuta obdobná možnost sebevzdělání jakou mají např. pracovníci v oblasti obchodu, bankovnictví či managementu. Program přitom respektuje významná specifika této cílové skupiny, její zvláštnosti a potřeby, a to jak pracovní, tak také sociální i psychologické.


Zapojení cílové skupiny – zaměstnanců DPMO, a.s.:

Ve fázi přípravy, tvorby a pilotního ověření nového vzdělávacího projektu byla využita cílová skupina jízdních zaměstnanců partnera projektu DPMO a.s., a to zejména řidičů MHD. Provedení výběru osob na základě stanovených parametrů zajistil personalista DPMO, a.s.

Vybraní řidiči byli zapojeni jednak do úvodní fáze projektu, tj. do analýzy současného stavu psychosociálních dovedností řidičů (30 zúčastněných osob)

Dále byly vybrané osoby z cílové skupiny řidičů zapojeny do pilotního vzdělávání. Pilotní vzdělávání bylo realizováno se skupinou 30 osob náhodně rozdělených do 3 podskupin. Každý účastník vzdělávání absolvoval 5 školících dnů.

Nově vzniklý vzdělávací program bude i v budoucnu veřejně dostupný a může tak sloužit i ostatním vzdělavatelům, resp. lektorům a dalším vzdělávacím pracovníkům. Veškeré podklady k programu je možné vyžádat na adrese info@kaps-kaps.czKAPS AKTUALITY


Výběrové řízení na pozici ředitele Moravské filharmonie Olomouc


více »


Otevřený kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH SITUACÍ V KONTAKTU S PACIENTY

Zveme Vás na akreditovaný vzdělávací kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH...
více »

ZOBRAZIT VŠECHNY AKTUALITY


 
Úvod  |  Produkty  |  Akreditace  |  Fotogalerie  |  Aktuality  |  Kontakt  |  
Psychoporadna online    Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Osobní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávání zdravotníků

Grantové projekty

Profesionální výběr pracovníků

Psychologická poradna