Právě se nacházíte: Grantové projekty

Rozvoj psychosociálních dovedností pedagogů a řídících pracovníků škol

Naučte se lépe komunikovat s rodiči! Zvedněte prestiž Vaší školy profesionálním „klientským" přístupem!

Zapojte se do projektu Rozvoj psychosociálních dovedností pedagogů a řídících pracovníků škol, zvyšování kvality klientského servisu škol  Komunikace mezi rodiči a školou se formuje od počátku školní docházky dítěte. Důraz či aktivita je hlavně na straně školy. Ta určuje způsob setkáni a předávání informací. Rodiče se spíše snaží těmto pravidlům přizpůsobovat, často komunikují s učiteli pouze na třídních schůzkách.

Některým rodičům čtvrtletní schůzky stačí, jiní rodiče by potřebovali kontakt častější, intenzivnější. A právě těmto rodičům, a není jich málo, často chybí ze strany školy ochota komunikovat, vstřícnost, otevřenost. Protože stejně jako se liší rodiče v potřebě komunikace se školou, liší se školy i pedagogové v potřebě předávání informací rodičům, v přístupu k rodičům. Rodiče mnohdy vnímají informace ze školy jako velmi kusé a strohé. Chybí jim porozumění. Postrádají zde to, co lze označit jako klientský přístup.


Společnost KAPS přichází do škol s projektem Rozvoj psychosociálních dovedností pedagogů a řídících pracovníků škol, zvyšování kvality klientského servisu škol.

Cílem tohoto projektu je zlepšit nejen komunikační dovednosti pracovníků škol, ale zaměřit se na širokou škálu psychosociálních dovednosti, které pedagogové mohou uplatnit právě v komunikaci s rodiči a dalšími osobami či institucemi.


Jaké jsou cíle projektu?

Předkládaný vzdělávací program si proto klade za cíl:
1. Zvýšeni kvalifikace pracovníků škol v oblasti psychosociálních dovednosti
2. Zvýšení kvality klientského servisu škol


Jaká jsou vzdělávací témata ?

1. Rozvoj obecných psychosociálních dovedností pracovníků škol
2. Základní pravidla komunikace s klienty a pravidla klientského servisu
3. Jednání s problémovými klienty ve školách
4. Rétorika a prezentační dovednosti


Kdo se může účastnit?

Cílovou skupinu tvoří všichni zaměstnanci škol, kteří přicházejí do styku s klienty škol, tedy s rodiči, popřípadě s dalším osobami a institucemi, a kteří v rámci své pracovní náplně mají poskytovat klientům informace o žácích a jejich studijních výsledcích, dále pak o možnostech a nabídce studia na dané škole zájemcům o studium, pracovníci, kteří reprezentují či propagují školu navenek, dále pracovníci, kteří řeší případné stížnosti klientů, popřípadě různé druhy problémových a konfliktních situací s klienty.


Kde se bude vzdělávání konat ?

Vzděláváni bude probíhat v Olomouci. Účastníkům bude zajištěno ubytování a strava v průběhu školeni.


Jak budou hrazeny náklady na vzdělávání ?

Veškeré náklady na vzděláváni účastníků budou hrazeny z projektu (včetně nákladů na ubytováni a stravování účastníku v průběhu vzděláváni).


Proč projekt vznikl?

 Problematika kvalitní komunikace škol s vnějším prostředím je dlouhodobě diskutovanou, avšak doposud nedostatečně řešenou otázkou. Nezávisle průzkumy provedené Krajským úřadem Olomouckého kraje ukázaly na nedostatečně rozvinuté psychosociální tence pedagogů, které se navenek mohou projevovat například:

  • nízkou úrovni flexibility v komunikaci a malou schopností přizpůsobovat komunikační styl typu osobnosti, se kterou právě komunikují
  • nedostatkem empatie a vstřícnosti
  • nízkou argumentační pohotovosti
  • čnou zásobou komunikačních technik pro zvládaní agresivních či jinak obtížných partnerů v komunikaci
  • malou schopnosti předvídat budoucí chováni jednotlivců
  • nízkou úrovni schopnosti rozpoznat a adekvátně reagovat na různé formy manipulací v komunikaciKAPS AKTUALITY


Výběrové řízení na pozici ředitele Moravské filharmonie Olomouc


více »


Otevřený kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH SITUACÍ V KONTAKTU S PACIENTY

Zveme Vás na akreditovaný vzdělávací kurz: ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ A NÁROČNÝCH...
více »

ZOBRAZIT VŠECHNY AKTUALITY


 
Úvod  |  Produkty  |  Akreditace  |  Fotogalerie  |  Aktuality  |  Kontakt  |  
Psychoporadna online    Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Psychotesty pro řidiče

Profesní psychodiagnostika

Firemní psycholog

Osobní psycholog

Firemní vzdělávání

Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávání zdravotníků

Grantové projekty

Profesionální výběr pracovníků

Psychologická poradna